Reference

Izabrani projekti

Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Zagreb

Godina : 2015   |   Kategorija : Badminton
Oprema za izvanškolske aktivnosti za osnovnu školu sa badminton opremom, reketima i lopticama.