Reference

Izabrani projekti

Katolička osnovna škola "Ivo Mašina", Zadar

Godina : 2021   |  Kategorija : Oprema za školsku sportsku dvoranu
Opremanje dvorane i vanjskih igrališta koševima, golovima, pokretnim tribinama, semafor