Adria sport | katalog

Mjerni instrumenti

MJERNI INSTRUMENTI ZA INDIVIDUALNE TESTOVE
     
BF511 OMRON  - DIJAGNOSTIČKA VAGA
SM00100 MJERAČ PRETKLONA
SM00101 MJERAČ KOŽNOG NABORA - KALIPER
SM00103 MJERAČ SPRETNOSTI - TAPING
SI01265 VAGA SA VISINOMJEROM - ANALOGNA
S700 VAGA SA VISINOMJEROM SECA 
SM00217 VISINOMJER SECA PRIJENOSNI
2001 DIGITALNA VAGA 
JS-519 ŠTOPERICA 60 MEMORIJA DIGITALNA-Profi
SM00111 META ZA GAĐANJE U CILJ
META ZA GAĐANJE U CILJ