Adria sport | katalog

Atletika

ATLETIKA I - TRČANJA I HODANJA
STARTNI BLOKOVI I ŠTAFETNE PALICE
AA0689
STARTNI BLOK ZA DVORANE, GUMENI
STARTNI BLOK ZA DVORANE, GUMENI
AA0692
STARTNI BLOK OBA NA JEDNOM BLOKU - ŽELJEZNI
STARTNI BLOK OBA NA JEDNOM BLOKU
AA0694
STARTNI BLOK,COMPETITION,ALUMINIJ, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.
 
AA0688
PALICA ZA ŠTAFETU, PVC
PALICA ZA ŠTAFETU, PVC
AA0687
PALICA ZA ŠTAFETU, LAGANA LEGURA
PREPONE
LI33850
PREPONA PODESIVE VISINE MACH 2 10 DO 60 cm PVC
PREPONA PODESIVE VISINE
AA0701
PREPONA VISINA PODESIVA 50-60-76,2 cm
 
AA0702
PREPONA VISINA PODESIVA cm 76,2-84-91,4
 
AA0703
ŠKOLSKE PREPONE, VISINA PODESIVA 76,2-84-91,4-100-106,7 cm
 
AA0708
LETVICA ZA PREPONE, DRVENA
 
AA0709
KOLICA ZA TRANSPORT PREPONA
 
ATLETIKA I - BACANJA I SKOKOVI
BACANJE DISKA
AA0760
DISK GUMENI POLANIK kg 1
 
AA0761
DISK GUMENI kg POLANIK 1,500
 
AA0762
DISK GUMENI kg POLANIK 1,750
 
AA0763
DISK GUMENI POLONIK kg 2
 
AA0764
DISK POLANIK PVC kg 0,750 SA ŽELJEZNIM PRSTENOM
 
AA0765
DISK POLANIK PVC kg 1 SA ŽELJEZNIM PRSTENOM
 
AA0766
DISK POLANIK PVC kg 1,500 SA ŽELJEZNIM PRSTENOM
 
AA0767
DISK POLANIK PVC kg 1,750 SA ŽELJEZNIM PRSTENOM
 
AA0768
DISK POLANIK PVC kg 2 SA ŽELJEZNIM PRSTENOM
 
AA0770 
DISK PVC kg 1 ŽELJEZNI PRSTEN, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.
 
AA0771
DISK PVC kg 1,500 ŽELJEZNI PRSTEN, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.
 
AA0772
DISK PVC kg 1,750 ŽELJEZNI PRSTEN, I.A.A.F. HOMOLOGIRAN
 
AA0773
DISK PVC kg 2 ŽELJEZNI PRSTEN, I.A.A.F. HOMOLOGIRAN
 
AA0774
KRUG ZA BACANJE DISKA r 250 cm, sastavljen od 2 elemenata
 
AA0836
ZAŠTITNI KAVEZ ZA BACANJE DISKA (KLADIVA) IZRAĐEN OD ALUMINIJA SA MREŽOM, POLANIK, NATJECATELJSKI, HOMOLOGIRAN - IAAF
 
AA0780
KOLICA ZA TRANSPORT DISKOVA
 
AA0781
MREŽA ZA KAVEZ, VISINA 7 m
 
BACANJE KOPLJA
AA0782
TRENING KOPLJE  POLANIK 400 gr
 
AA0783
TRENING KOPLJE POLANIK  600 gr
 
AA0784
TRENING KOPLJE  POLANIK 700 gr
 
AA0785
TRENING KOPLJE  POLANIK 800 gr
 
AA0787
KOPLJE TAKMIČARSKO POLANIK 400 gr
 
AA0788
KOPLJE TAKMIČARSKO 600 gr HOMOLOGIRAN I.A.A.F.
 
AA0789
KOPLJE TAKMIČARSKO 700 gr HOMOLOGIRAN I.A.A.F.
 
AA0790
KOPLJE TAKMIČARSKO 800 gr HOMOLOGIRAN I.A.A.F.
 
AA0791
KOLICA ZA TRANSPORT KOPLJA
 
AA0793
TURBO JAV
 
AA0798
VORTEX 150 gr
 
BACANJE KUGLE
AA0794
KUGLICA 200 gr
KUGLICA 200 gr
AA0795
KUGLICA 150 gr
 
AA0796
KUGLICA 300 gr
 
AA0797
KUGLICA 400 gr
 
AA0800
KUGLA GUMENA  2 Kg
 
AA0801
KUGLA GUMENA  3 Kg
 
AA0802
KUGLA GUMENA  4 Kg
 
AA0803
KUGLA GUMENA  5 Kg
 
AA0804
KUGLA GUMENA  6 Kg
 
AA0805
KUGLA GUMENA  7,260 Kg
KUGLA GUMENA 7,260 Kg
AA0810
KUGLA ŽELJEZNA  2 Kg, TARIRANA
 
AA0811
KUGLA ŽELJEZNA  3 Kg, TARIRANA
 
AA0812
KUGLA ŽELJEZNA  4 Kg, TARIRANA
 
AA0813
KUGLA ŽELJEZNA  5 Kg, TARIRANA
 
AA0814
KUGLA ŽELJEZNA  6 Kg, TARIRANA
 
AA0815
KUGLA ŽELJEZNA  7,260 Kg TARIRANA
 
AA0816
KUGLA TAKMIČARSKS POLANIK, 3 Kg 95 mm PROMJERA 95
 
AA0817
KUGLA TAKMIČARSKS POLANIK, 4 Kg 100 mm PROMJERA, I.A.A.F. HOMOLOGIRANA
 
AA0818
KUGLA TAKMIČARSKS POLANIK, 5 Kg 110 mm PROMJERA, I.A.A.F. HOMOLOGIRANA
 
AA0819
KUGLA TAKMIČARSKS POLANIK, 6 Kg 115 mm PROMJERA, I.A.A.F. HOMOLOGIRANA
 
AA0820
KUGLA TAKMIČARSKS POLANIK, 7,26 Kg 120 mm PROMJERA, I.A.A.F. HOMOLOGIRANA
 
-
KUGLA TAKMIČARSKS POLANIK, 7,26 Kg 128 mm PROMJERA, I.A.A.F. HOMOLOGIRANA
 
AA0821
OKVIR ZA BACANJE KUGLE r 213,5 cm
 
AA0822
ZAUSTAVLJAČ ZA NOGE, DRVENI
 
AA0823
ZAUSTAVLJAČ ZA NOGE, FIBERGLASS
 
AA0824
KOLICA ZA TRANSPORT KUGLE
 
S2300
KUGLA GUMENA ZA DVORANSKU UPOTREBU, 0,8 KG
 
S2302
KUGLA GUMENA ZA DVORANSKU UPOTREBU, 1 KG
 
S2304
KUGLA GUMENA ZA DVORANSKU UPOTREBU, 2 KG
 
S2306
KUGLA GUMENA ZA DVORANSKU UPOTREBU, 3 KG
 
S2308
KUGLA GUMENA ZA DVORANSKU UPOTREBU, 4 KG
 
S2310
KUGLA GUMENA ZA DVORANSKU UPOTREBU, 5 KG
 
S2312
KUGLA GUMENA ZA DVORANSKU UPOTREBU, 6 KG
 
S2314
KUGLA GUMENA ZA DVORANSKU UPOTREBU, 7,26 KG
 
BACANJE KLADIVA
SA00825X
KLADIVO ŽELJEZNO POLANIK 3 Kg
 
SA00825
KLADIVO ŽELJEZNO  POLANIK 4 Kg
 
SA00826
KLADIVO ŽELJEZNO POLONIK 5 Kg
 
SA00827
KLADIVO ŽELJEZNO POLONIK 6 Kg
 
SA00828
KLADIVO ŽELJEZNO  POLANIK 7,260 Kg
 
SA00829
KLADIVO TAKMIČARSKO POLANIK, 4 Kg 95 mm PROMJERA, I.A.A.F. HOMOLOGIRAN
 
SA00830
KLADIVO TAKMIČARSKO POLANIK, 5 Kg 100 mm PROMJERA, I.A.A.F. HOMOLOGIRAN
 
SA00831
KLADIVO TAKMIČARSKO POLANIK, 6 Kg 105 mm PROMJERA, I.A.A.F. HOMOLOGIRAN
 
SA00832
KLADIVO TAKMIČARSKO POLANIK, 7,260 Kg 110 mm PROMJERA, I.A.A.F. HOMOLOGIRAN
 
SA00833
KRUG ZA SMANJENJE BACAČKOG PROSTORA, KOD BACANJA DISKA, SASTAVLJEN OD 4 ELEMENATA
 
SA00834
KOLICA ZA TRANSPORT KLADIVA
 
-
RUČKA ZA KLADIVO - RAVNA, 110/115 mm
 
-
RUČKA ZA KLADIVO - ZAOBLJENA, 110/115 mm
 
SA00835
ŽICA ZA KLADIVO SA RUČKOM
 
SA00836
KAVEZ ZA BACANJE DISKA I KLADIVA, ALUMINIJSKI HOMOLOGIRAN I.A.A.F.
 
SKOK U VIS
SA00840
STALCI ZA SKOK U VIS 200 cm, ŠKOLSKI
 
SA00842
STALCI ZA SKOK U VIS 250 cm,ŠKOLKI
 
SA00845
STUPOVI ZA SKOK U VIS ALUMINIJSKI, PODESIVA VISINA 110 - 265 cm SA RUČKOM, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.
 
-
DOSKOČIŠTE ZA SKOK U VIS
600x350x60 cm KOMPLETNO
 
SA00860
REŠETKSATI NOSAČ (PODMETAČ) STRUNJAČA (DOSKOČIŠTA), KONSTRUKCIJA IZRAĐENA OD POCINČANOG
 
SA00846
MJERAČ VISINE POSTAVLJENE LETVICE DO 300 cm
 
SA00848
LETVICA ALUMINIJSKA  4 m
 
SA00849
LETVICA FIBERGLASS   4 m
 
SA00850
LETVICA FIBERGLASS TAKMIČARSKA, 4 m
 
SA00851
ŠPAGA ZA SKOK U VIS SA KOŽNIM  UTEZIMA  4 m
 
SA00852
OZNAČIVAČ ZALETA, ŽELJEZNI
 
SKOK S MOTKOM
SA00865
STUPOVI ZA SKOK S MOTKOM, LAGANA LEGURA, DO 650 cm
 
SA00866
TELESKOPSKI MJERAČ, ALUMINIJ
 
SA00867
LETVICA, ALUMINIJ, 4,5 m
 
SA00869
LETVICA, FIBERGLASS, 4,5 m
 
SA00870
LETVICA, FIBERGLASS,TAKMIČARSKA,  4,5 m
 
SA00871
UTOR ZA MOTKU
 
SA00875
DOSKOČIŠTE 750 X 500 X 80 cm
 
SA00876
DOSKOČIŠTE 800 X 500 X 80 cm
 
SA00882
PLATFORMA ZA SKOK SA MOTKOM, POCINČANA
 
SA00883
MOTKE ZA SKOK S MOTKOM FIBERGLASS UCS
 
SA00884
OZNAČIVAČ ZALETA, ŽELJEZNI
 
SKOK U DALJ I TROSKOK
SA00885
ODRAZNA LETVICA SA POCINČANOM POSUDOM
 
S2465
ODRAZNA LETVICA ZA SKOK U DALJ I TROSKOK POLANIK, KOMPLE NATJECATELJSKA HOMOLOGIRANA IAAF
 
SA00886
SANDUK ZA PIJESAK
 
SA00887
OZNAKA NA ODRAZNOJ LETVICI
 
SA00888
ODRAZNA LETVICA SA INOX POSUDOM
 
SA00889
RAVNALICA PIJESKA
 
OSTALI REKVIZITI
AA0715
SUDAČKE STEPENICE SA 6 MJESTA, MOBILNE, POCINČANE
 
AA0717
SUDAČKE STEPENICE SA 12 MJESTA, MOBILNE, POCINČANE
 
AA0754
SUDAČKI STOL
 
AA0755
STOLICA
 
AA0731
SUNCOBRAN SA POSTOLJEM
 
AA0725
MEGAFON
 
AA0727
SUDAČKA ZASTAVICA (BIJELA ILI CRVENA)
 
AA0711
OZNAČIVAČ KRUGOVA SA ZVONOM
 
AA0712
NUMERIČKI SEMAFOR SA 8 BROJEVA MOBILAN SA STOLICOM
 
AA0713
NUMERIČKI SEMAFOR SA 8 BROJEVA BAZNO POSTAVLJEN
 
AA0740
DIGITALNA VAGA (VAGANJE OD 5 gr – 10 kg)
 
AA0722
POSTOLJE ZA STARTERA
 
AA0723
STARTNI PIŠTOLJ
 
AA0724
MECI ZA STARTNI PIŠTOLJ 1/50
 
AA0685
STARTNA PIRAMIDA, ŽELJEZNA
 
AA0686
STARTNA PIRAMIDA, PLEXIGLASS
 
AA0726
ZASTAVICA, ŽUTA
 
AA0729
ČUNJ PVC h cm 30
 
AA0730
ČUNJ PVC h cm 50
 
AA0732
TRAKA ZA OZNAČAVANJE ATLETSKE STAZE cm 5 (U ROLAMA OD 150 m)
 
AA0733
PRIČVRŠČIVAČ ZA TRAKU
 
AA0756
PIRAMIDE ZA OZNAČAVANJE SEKTORA, ŽELJEZO
 
AA0757
PIRAMIDE ZA OZNAČAVANJE SEKTORA, FIBERGLASS
 
AA0728
SET ZASTAVICA ZA OZNAČAVANJE REKORDA
 
AA0758
TABLICA ZA OZNAČAVANJE, ŽELJEZO
 
AA0710
CILJNI STUPOVI SA ČAHURAMA ZA MONTAŽU
 
AA0721
POBJEDNIČKO POSTOLJE
 
JS-519
DIGITALNA ŠTOPERICA 50 MEMORIJA-PROFI
 
AA0742
METAR m 20 , FIBERGLASS TRAKA
 
AA0743
METAR m 20 , ČELIČNA TRAKA
 
AA0744
METAR m 50 , FIBERGLASS TRAKA
 
AA0745
METAR m 50 , ČELIČNA TRAKA
 
AA0746
METAR m 100 ,ČELIČNA TRAKA
 
AA0747
KONTAMETAR ZA MJERENJE DUŽINA PUTA